Çivi & Partners

Çalışma Alanlarımız

Genel

Özel

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmelerde; terminoloji, içerik, anlatım, kullanıldığı dil ve taraflar arasındaki menfaat çatışmaları ile beraber çok geniş bir alana sahiptir. Bu nokta da Hukuk Büromuz, Sözleşme Hukuku bağlamında müvekkiller nezdinde önemli görevler ve inisiyatifler üstlenmektedir. Özellikle stratejik ve teknik özellik arzeden konularda, sözleşme projeleri teknik – uzman personellerle koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda müvekkillerimiz açısından risk oluşturabilecek hususların önü alınarak, tarafların ortak menfaati göz önünde bulundurulmaktadır. Sözleşme sürecinde, uzman avukatlarımızın engin bilgileri ile tüm yasal ve ticari hususlar etraflıca ele alınmaktadır. Müvekkillerin menfaatleri, yasal mevzuatlar, şirket araştırması, yasa hükümleri ile uyumluluk, yasal riskler gibi konular esas alınarak sözleşme süreçleri sağlıklı bir şekilde tamamlanmaktadır.

Tahkim

Uluslararası tahkim gelişmekte olan bir hukuk dalı olup, hızlı ve güvenilir hukuki sonuçlara ulaşılmasında günümüzde en çok tercih edilen yolların başında gelmektedir.

Tahkim karmaşık ve kendine özgü bir usulü olduğundan derin bir birikime sahip uzmanlara ihtiyaç duymaktadır.

Ekibimiz farklı ülkelerde lisans sahibi uluslararası tahkim konusunda uzmanlaşmış, sorun çözümünde deneyimli avukatlardan oluşmaktadır.

ICC, LCIA VE UNCITRAL kurallarına göre görülen tahkimlerle ilgilenen ekibimiz Avrupa ülkelerinde ve Uluslararası yargı alanlarına giren meselelerde tahkimlere katılabilmektedir.

Civi&Partners global şirketlerin, finansal kurumlar, yabancı yatırıcılar, devletlere hizmet vermektedir. Müvekkillerimizin bizi tercih etme nedeni yeteneğimiz, deneyimimiz ve saygınlığımızdır.

Havacılık Hukuku

Havacılık’ın Dünya’nın en hızlı büyüyen endüstrisi olması sebebiyle iç dinamiklerini ve mevzuatını bilmek büyük önem teşkil ediyor. Konuya ilişkin engin tecrübesiyle Çivi & Partners Hukuk Bürosu Havacılık’ın her alanıyla ilgili hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Doğru yaklaşımla müvekkillerin temel ihtiyaçlarını sistematik olarak analiz etmek ve onlara hızlı çözümler sunmak hukuk büromuzun temel prensiplerini oluşturuyor.

Tek bir modelin her müvekkil için uygun olmadığını biliyoruz. Bu sebeple, müvekkillerin ihtiyaçarlı doğrultusunda onlara en uygun ve etkili çözümleri sunuyoruz.

Tecrübeli ekibimiz Havacılık Hukuku’nda küçük bir hatanın bile büyük facialara sebep olabileceğinin bilinciyle hareket etmektedir.

Sorumluluk almaktan kaçınmayan avukatlarımız, uçak alım-satımı, uçak kira sözleşmeleri, uçak finansmanı, havacılık mevzuatı, Türkiye içi ve dışındaki tüm ihtilafların çözümü başta olmak üzere Havacılık’ın her alanında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Çalışma alanlarımız:

 • Uçak alım ve satım işlemleri
 • Uçak sigortası
 • Yolcu taşımacılığı, yük ve kargo mevuzuatı
 • Yolcu hakları mevzuatı
 • Yer işletme mevzuatı
 • Bakım ve servis sözleşmeleri
 • Uçak ve varlık finansmanı
 • IATA mevzuatı
 • İhtilafların çözümü
 • Her tür uçak kira sözleşmeleri
 • Uçak yakıtı sözleşmeleri

Şirketler Hukuku

Çivi&Partners uzun yıllara dayanan tecrübesi ile birçok müvekkiline şirket kuruluşundan idaresine, hisse devralmalardan, kredi kuruluşları ile olan ilişkilerine  kadar farklı  konularda yol göstermiştir. Büromuz şirketler hukuku alanında her türlü konuda müvekkillerine hızlı ve kesin hukuki destek sağlamaktadır.

Hukuk büromuzun deneyimli şirketler hukuku ekibi stratejik tavsiyeler, ticari anlaşmaların finans aşaması ve müzakeresi, due diligence, proje geliştirme, satın alma/satma ve birleşme, risk yönetimi, rekabet, iş hukuku, vergi, fikri ve sınai haklar ve diğer yasal alanlarla ilgili müvekkillerine hizmet vermektedir. 

Ulusal ve Uluslararası Ticaret Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Ticaret Hukuku, hukuk büromuzun önemli çalışma alanlarından biridir.

Yerli ve yabancı uluslararası firmalar için hizmet vermekteyiz. Çalışma ekibimiz anlaşmalar, devlet ile yapılan işlemler, prosedür ve sorumlulukları hakkında danışmanlık vermektedir.

Müvekkil, bir şirket , ortaklık , limited şirket ya da başka bir varlık olabilir. Bu noktada, Çivi & Partners Hukuk Bürosu olarak riskleri en aza indirmek ve mümkün olduğunca davaları önlemek için çözümler sunmaya çalışmaktayız. 

 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
 • Şirket hisslerinin alım ve satımı
 • Birleşme ve devralmalar
 • Ticari sözleşmeler
 • Müzakere ve taslak aşamalarında ticari danışmanlık
 • Ortaklık anlaşmaları
 • Acentelik sözleşmeleri
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri

Bankacılık Hukuku

Çivi&Partners sektördeki potansiyel riskleri ilk evrelerinde tanımlayarak, müvekkillerine risksiz, masrafsız ve zamanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Avukatlarımız sektörel ihtiyaçları anlayarak çözüm odaklı yaklaşımları ile müvekkillerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Özel bankacılık hizmetlerimiz hakkında lütfen uzman avukatımıza danışınız.

Birleşme ve Devralmalar

Çivi & Partners Hukuk Bürosu, birleşme ve devralma işlemlerinde, hukuki danışmanlık ve yasal sürecin takibi hizmeti vermektedir. Hukuk büromuz şirketlerin hisselerinin bir kısmının veya tamamının satılması, şirket ortaklarının kendi paylarını satma, bunları satın alma ya da birden çok şirketin birleştirmesi ya da bir şirketin bölünmesi gibi işlemlerin tamamında hukuki olarak ortaya çıkmış ve çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası birleşme ve devralmalar konusunda hukuki danışmanlık, bu işlemlerin hukuki altyapısının hazırlanması, işlemler öncesi hedef şirketlerin mevcut hukuki durumlarının tespiti yönünden hukuki inceleme(legal due diligence) yapılması ve raporlama, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere süreçlerinin takibi, pay sahipleri sözleşmelerinin ve sair ek belgelerin hazırlanması, kapanış işlemlerinin icrası alanlarında hizmet sunulmaktadır.

Rekabet Hukuku

Çivi&Partners Hukuk Bürosu çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere geniş kapsamlı rekabet hukuku avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Iç hukuktaki deneyimlerin yanı sıra Avrupa Birliği rekabet hukukunda deneyimli avukatlarımız yerel ve yabancı müvekkillerin Rekabet Kurumu nezdindeki tüm işlemlerinde destek sağlamaktadır. Bunların başlıcaları:

 • muafiyet başvuruları,
 • birleşme devralma aşamalarındaki kontrollerin sağlanması ve kurula bildirim yapılması,
 • davaların yürütülmesi,
 • sözlü ve yazılı savunmaların kurul nezdinde yapılması,
 • kurul kararlarının özel hukuk alanında takibi

Turizm Hukuku

Hukuk büromuz tarafından Türkiye ve uluslararası piyasalarda önemli yerlerde bulunan oteller, tur operatörleri, seyahat acenteleri başta olmak üzere birçok Turizm şirketi ile var olan güçlü işbirliklerimiz ve çeşitli çalışmalarımız sonucunda edinmiş olduğumuz uluslararası ve ulusal deneyimimizle turizm hukuku alanında müvekkillerimize çeşitli hizmetler verilmektedir. Evrensel nitelikte kuralları haiz olan turizm hukuku çerçevesinde turizm şirketlerinin kuruluşundan, yatırımlarda izlenecek yolda hukuki destek verilmesi, sözleşmelerin (tedarik sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, vs.) hazırlanması, rezervasyon koşullarının oluşturulması, fikri sınai hakların korunması ve bu şirketlerin yönetiminde hukuki destek verilmesine kadar geniş bir hizmet ağı bulunmaktadır. 

Finansal Ceza Hukuku

Çivi&Partners finansal ceza hukuku ekibi, gerek Türk Hukukunu gerekse yabancı ülke hukuklarında danışmanlık ve dava alanlarında hizmet vermektedir.

Ofisimiz geniş bir müvekkil yelpazesine  hukuki destek sağlamaktadır. Bunların arasında devletler, çok uluslu şirketler, finansal kurumlar sadece birkaçıdır.

Finansal ceza hukuk özel uzmanlık isteyen iş hayatında varlık gösteren herkesi kaçınılmaz olarak ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Çivi&Partners uzman kadrosu ile müvekkillerine her aşamada destek sağlamaktadır.

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku Çivi Partners’ın en çok önem verdiği alanlardan biridir. Deneyimli avukatlık ekibimiz enerji ve doğal kaynaklar sektöründeki müvekkillerimizin gerek ulusal gerek uluslararası yatırımlarında haklarını en iyi şekilde korumaktadır.

Hızla büyüyen bir sektörde Hızlı, basit, güncel çözümler üretmeye yoğunlaşağan Avukatlarımız,  müvekkillerimizin isteklerine ayak uyduramak üzere sürekli kendilerini güncellemektedirler.

Hizmetlerimizi arasında önleyici avukatlık, sözleşmeler, proje destekleri, FIDIC danışmanlığı, dava ve daha bir çoğu bulunmaktadır.

Ekibizin sektöre bakışı Enerji ve doğal kaynaklara talep büyüken, sektörde büyük bir fırsat yaratmak için, riski yaratan ekonomik, politik, fiziki, teknolojik ve Ticari sorunlar başarılı bir şekilde çözümlenmesi gerektiğidir.

Alanlarımız arasında:

 • Madencilik ve metaller
 • Petrol, Gaz ve LNG
 • Yenilenebilir Enerji
 • Atık vb

Fikrî Mülkiyet Hukuku

Civi & Partners, Türk Patent Enstitüsünün kararlarına yönelik hukuki itirazlar, ticari marka, patent ve endüstriyel tasarımların iptaline ilişkin davalar ve ihlal davalarındaki tazminat talepleri ile ihtiyati tedbirler, marka iptal davaları da dahil olmak üzere çeşitli fikri mülkiyet anlaşmazlıklarında ciddi ve saygın bir deneyime sahiptir.

İş Hukuku

Çivi & Partners işçi ve istihdam konuları hakkında deneyimli hukuk bürolarından biridir. Müvekkillerimize özel ve gelişmekte olan iş ve istihdam hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Amacımız işçi ve işveren arasında problem ortaya çıkmadan çözmektir. Bu sebeple bir takım önlemler almayı öneriyoruz. 

Takımımız gerek yabancı gerek yerel çalışanları, diğer taraftan da yurt dışında çalışan vatandaşları ve işverenleri temsil eder.

Çivi & Partners’ın İş Hukuku alanıda çalışan deneyimli ekibi, müvekkillerimize destek olabilmek için Firmaların İnsan Kaynakları departmanları ile yakın çalışmasını sürdürmektedir. 

Çalışma alanlarımız:

 • İş hukuku rutin konuları hakkında tavsiyeler vermekte,
 • İş Hukuku, İstihdam ve Göç Hukuku hakkında davaları yürütmekte,
 • Fazla Mesai, asgari ücret hakkında görüş vermek
 • Tüm Dünyada işçi ve istihdam sözleşmeleri
 • Toplu İŞ Sözleşmesi Feshi,
 • İş yeri Yönetmelikleri,
 • Yurt içinde ve yurt dışında mevzuata uyumluluğu sağlama

Devlet otoriteleri ve uzlaşma önünde müvekkili temsil etme.

Gayrimenkul - İnşaat Hukuku

Civi & Partners ekibi, gayrimenkul geliştirme, uzun süreli kira sözleşmeleri, arsa alım satımı, alışveriş merkezi veya konut yönetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması, inşaat sözleşmesi hazırlanması, inşaat kredileri ile konut kiraları ve ticari malvarlıklarının kiralanması, hasılat paylaşımı sözleşmelerinin hazırlanması, taşeron sözleşmesi hazırlanması, tüketici kanunu kapsamına giren taşınmazlarla ilgili danışmanlık verilmesi ve davaların takip edilmesi, gayrimenkul hukukuna ilişkin sorulara yönelik hukuki görüş ve memorandum hazırlanması, önemli inşaat şirketlerine, proje aşamasında danışmanlık hizmeti verilmesi dâhil olmak üzere birçok gayrimenkul işlemlerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Vergi Hukuku

Çivi&Partners vergi hukuku ekibi öncelikle bireyler ve şirketlerin etkili vergi stratejileri planlamaları konusuna danışmanlık vermektedir.

Hedefimiz müvekkillerimizin vergi ile ilgili sorumluluklarını minimize etmektir. Rakiplerimizin aksine dünya çapında bir çok ülkede bulunan danışman ofislerimiz vasıtası ile vergi kaynaklı yerel ve uluslarararsı para transferleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri yürütmektir. 

Büromuz uzman avukatları çalışmalarını İsviçre ile koordineli olarak yürüttüğünden müvekkillerine farklı bakış açıları sunabilmektedir.